Diskuze

strana 1 z 4    1 2 3 4 > >>
image
3     00:07 08.08. 2016

3

image
jCPfefuM     17:33 18.07. 2016

Apterciapion for this information is over 9000-thank you!

image
tXXvKVXXSKGJ     17:31 18.07. 2016

Essays like this are so important to brendoaing people's horizons.

image
GqV5v56Qn3     17:16 18.07. 2016

God, I feel like I sholud be takin notes! Great work

image
PmM8IWyRlaD     17:08 18.07. 2016

Sharp thkining! Thanks for the answer.

image
zYiNDMsCCrDN     17:07 18.07. 2016

What a great recsruoe this text is.

image
g4Ij7rONEw     17:04 18.07. 2016

THX that's a great anwsre!

image
fcVzrxiK     16:55 18.07. 2016

An ingnillteet point of view, well expressed! Thanks!

image
8IXfGjHi7     13:19 10.11. 2015

No zakladatele9 Ice a Masakrator už nemajed chuť to de1le oživovat a dělat na tom. Bohužel bez nich to dělat nejde. Takže tedy proto zřejmě konec.

image
ku2e2AcDm     13:19 10.11. 2015

小妮 [ 我們幾個(Chan Tai Man, Gambler and Little Lily) 可不可以做一個社會性的blog? 逢星期日更新? ]...>>>> 好呀 無問題 其實 我仲有一奇想 就是不收稿費 去什麼 ( 都屎日報) (Sm 730) 這類免費地鐵報紙寫稿 每星期一次 唔收稿費 反正 就算有稿費 其實都唔會好多 唔同梁文道有名氣那種 老實說 就算有名氣 免費報紙都不會出太高稿費 因為免費嘛 廣告收益很少 這個奇想並非無可能 另 社會性的 Blog 構想相當好 我其實也有類似 idea 不過是自己攪惦而已 如果開一個[ 社會性的 blog / 每星期各人一篇 ] ...不如就叫做 [ 部落星期天吧 ] 好像電台的乜乜星期天 幾過癮既 逢星期日刊出 或者可以由我整個 Blog 而加入 [ 小妮...等 ] 成為一組的 Blog 作者 即好似 ( 怒插 XX ) 咁樣形式 都是一組作者 這樣整體風格( 例如 blog 的 design ) 較為統一 才會好睇 可以考慮一下 由在下訂部落風格 自問都幾拿手 我會當是報紙/ 雜誌去做 我喜歡玩一項遊戲 會認真地投入去玩

image
ldAyulQf     01:28 10.11. 2015

Ahoj, hra zatedm hratelne1 nened (pracuje se na nove9m hernedm prostředed nove1 orgiine1lned a detailned mapa), dnes bude porada, na ktere9 se dohodne postup na pre1zdniny, doufejme i včetně možnosti jake9si closed bety .Pak sem de1m předspěvek ohledně věced, ktere9 se dohodnou.

image
ghgXquGLDac     01:17 10.11. 2015

When Nebo gave an iPad 3 to every team member to help build a betetr understanding of the multi-device world, the story quickly made its way through social channels. Maybe people shared the post with their bosses hoping to inspire similar generosity? Let us know if it worked!a0[view post]

image
2VBWDxlOMG     01:16 10.11. 2015

contests and often have silly “tests of will” and competitions (see the ghost pepepr video or spoiled milk smashing as examples). We played Kool & the Gang’s “Celebration” after a recent project

image
bJEx24R8     00:47 10.11. 2015

When Nebo gave an iPad 3 to every team member to help build a beettr understanding of the multi-device world, the story quickly made its way through social channels. Maybe people shared the post with their bosses hoping to inspire similar generosity? Let us know if it worked!a0[view post]

image
5qg2GYZZj     00:35 10.11. 2015

Jen bych re1da vysvětlila princip vobnlited... Hlasove1ned je jen prvnedm krokem. To nejdůležitějšed pak probedhe1 každe9 ponděled od 20:00 - 60 minut sdedlened zkušenosted, diskuze, komente1řů.proto doporučuji navštedvit předmo te9ma na stre1nce Google Plus nebo později pročedst si ze1znam diskuze.

image
Akm3dV4rf     00:18 10.11. 2015

Dobrfd den. Vedm že se to sem nehoded, ale uz dva roky přemfdšledme nad MMORPG. Me1me promyšlenou celou hru od ze1kladu, jak by hra probedhala. Ale neme1me dostatek zkušenosted a prostředků na zazilreove1ned hry. Hra by se určitě chytila. Prosedm o radu na koho se obre1tit s realizaced hry. děkujivedce ke hře přes email.

image
1lOQXsAd5d     00:15 10.11. 2015

Co přinesla tvorba DUM pro EU PES:- Za předjemnfd předdavek k platu, bohužel nikloi rovnou od česke9ho daňove9ho poplatnedka, ale draho přecezenfd přes Brusel, většina zfačastněnfdch učitelů "vynale9zala trakař", medsty za drahe9 asistence různfdch agentur a podobnfdch "profesione1lnedch sosačů dotaced".- Až po zjednodušene9m že1de1ned pomoced šablon nastane nezjednodušene9 vykazove1ned a dokle1de1ned, školned protagoniste9 to zděšeni nezvle1dnou, podstatnou če1st peněz posle9ze Brusel neproplated a českfd daňovfd poplatnedk zaple1če a zace1luje znova.

image
1     12:22 09.10. 2015

1

image
Lm7d4lB924E     14:58 18.12. 2014

Nejlepšeda0 komiks naa0 našem trhu nesijetuxe( anglo-americkfda0 aa0 frankofonneda0a0 komiksa0 sea0a0 prostěa0a0 nede1a0a0 napodobit,uža0 vůbeca0 nemluvedma0 oa0 stupidnedma0 japonskfdma0a0a0a0 radioaktivnedma0a0 a0a0 tzv. MANGA stylu),akore1ta0 největšedma0a0 tzv.a0 a0a0 blbeca0a0 stylema0a0a0a0a0 jea0a0 a0admina0a0a0 čia0a0 odmin,ore1la0a0a0 je a0 Zack.

image
hlC99uMyu     11:04 18.12. 2014

Vložte komente1ř Můžete využedt ne1sledujedced HTML tagy: <a> <abbr> <acronym> <b> <blockquote> <cite> <code> <del> <em> <i> <q> <strike> <strong> /* */Prosedm opište "7916b4": Leave this field empty plaese:

strana 1 z 4    1 2 3 4 > >>

Přidat příspěvek

* povinné položky