crew.cz | galerie

Ring volný - scénář

Vegavamp


Strana I.
První tři panely stejně velké, zaberou horní čtvrtinu strany.

panel 1:
Celý temný (černá nebo tmavě hnědá barva), má víceméně obdélníkový tvar, ovšem okraje jsou zvlněné a zkrabacené, jako by šlo o kupičku hlíny, několik hrudek se dokonce odděluje a povaluje se okolo v mezipanelovém prostoru.

CAP (1): Dunící ticho praská v čelistech...

panel 2:
Vypadá obdobně, jen se o něco více rozpadá i někde v jeho vnitřku se objevují bílá místa, jako by se hrouda hlíny rozdrolovala.

CAP (2): ...mezi hromádkami hlíny se pomalu drolí...

panel 3 (D):
Ruka od lokte po pěst prorážející celý panel, vystupující jakoby z jeho vnitřku a mířící do pomyslného pravého horního rohu (nicméně celé obrysy panelu už jsou zrušeny, jsou tu jen úlomky hlíny na bílém prostoru strany). Ruka je šlachovitá, vzbuzuje dojem jako by směřovala do prostoru – ven mimo prostor stránky směrem ke čtenáři. Na svém konci (respektive začátku) uprostřed panelu přechází v chuchvalec hlíny, který jakoby obklopoval loket a víceméně splývá s končetinou, hranice jsou nerozpoznatelné. Jde o jedinou souvislejší plochu hliněného podkladu panelu – v okolí ruky jsou už pouze oddělené kousky hlíny.
Celé předloktí paže bude tvořit titulek se slovy VĚDOMÍ.. Písmena dávají dohromady celé předloktí (nejde o pouhý nápis na ruce, paže je písmeny opravdu vytvářena), jejich vnitřek má strukturu povrchu ruky (vystupující žíly a šlachy, povrch vypadající jako kůže atd.) a měla by mít takový tvar, aby utvářela kompaktní plochu, ale přesto byla zřetelně čitelná (výrazná linka jejich obrysů). Tři tečky, jež znázorňují pokračování věty z předchozího panelu, budou tvořeny třemi hrudkami hlíny umístěnými diagonálně ve stejné linii, kterou utváří paže. (těsně pod hroudou hlíny, z níž se paže noří).

panel 4 (C):
Vyplňuje celou šíři strany, na výšku asi čtvrtinu. Je vidět hřbitov a nahou postavu vylézající z hrobu. Netypicky se vše odehrává ve dne. Záběr ukazuje hlavu postavy, část jejích ramen a ruce vzepřené o zem – z pravého poloprofilu. Hlava je holá, ostrých, částečně aristokraticky ušlechtilých rysů, ovšem s patřičnou příměsí drsnosti. V jeho výrazu čteme směsici údivu a úděsu [měl by být přičten bizarnosti okolí, jak uvidíme posléze na dalších panelech, pramení i z něčeho mnohem podivnějšího]. Záběr je z mírného nadhledu, ukazuje bezprostřední okolí, v němž je vidět několik dalších hrobů a v pozadí v levém horním rohu zeď hřbitova. Zeď je zvlněných tvarů (á la vlnitý plech, ovšem s nepravidelně velkými a vzdálenými oblouky) a skládá se z kovových a průhledných (něco mezi sklem a plastem – materiál s patřičným leskem i odolností) segmentů. Pro dovršení eklektičnosti jsou průhledné segmenty zdobeny secesně organickými vzory. Nikde žádná zeleň. Okolní náhrobky jsou vesměs též z moderních materiálů (některé z kovu, jiné z oné sklovité hmoty – i jejich tvary jsou nestandardní: šikmo položené ovály, kosodélníky se zaoblenými rohy), rozmístěné náhodně, a navíc mírně levitují nad okolím. I náhrobek patřící hrobu našeho hrdiny levituje, avšak jinak je klasicky kamenný. Skví se na něm nápis Duholesk Krvesai (?-1918). Na nejbližších okolních náhrobcích se objevují jména známých superhrdinů: Dr. Manhattan (1959-2012), Clark Kent (1938-2012).

panel 5 (C):
Pokrývá celý zbytek strany. Bude v něm však vnořeno několik menších panelů trojúhelníkových tvarů. Dva na špičku postavené trojúhelníky nahoře (panely 6 a 8) a dva zrcadlově obrácené dole (panely 7 a 9), na střídačku tak, že kdyby všechny zapadly do sebe, tvořily by kosodélník, nicméně budou poměrně daleko od sebe.
Panel zabrán v silném nadhledu a celý jeho okraj je tvořen vlnitou zdí hřbitova, která víceméně zachovává zákony perspektivy, jen její přední část (tedy celý spodek panelu i celé stránky), trochu zdeformovaná tak, aby byla dobře vidět její vnější část a ukázaly se lépe organické vzory zdobící její průhledné segmenty. V pravém dolním rohu je zvlněná tak, aby zůstal volný prostor zvnějšku, kde o ní bude opřen sedící vágus, zabraný z pravého poloprofilu. Prostor hřbitova bude pokryt oněmi futuristickými náhrobky, pouze ten jediný Duholeskův (znázorněn uprostřed mezi čtyřmi trojúhelníkovitými panely) vypadá klasicky kamenně a před ním stojí Duholesk s rozpaženýma rukama. Nikde žádný trávník či rostliny [pozn. ani jinde pak nesmí být znázorněno žádné rostlinstvo], místo toho se vyskytují podivné kovové sochy představující silně stylizované stromy a keře (někde napomezí kubismu, geometrické abstrakce a výjevů z krajin Yvese Tanguyho).

panel 6 (PD):
Vidíme Duholeska od pasu nahoru, je nahý, vyplňuje téměř celý panel, viditelná část paží od ramen k loktům směřuje vzhůru a víceméně kopíruje rozšiřující se okraje panelu. V srdci má zabodnut dřevěný kůl. Jeho konec přesahuje přes okraj panelu. Výraz obdobný jako na panelu č. 4, jen o něco intenzivnější

CAP (3) [umístěn až nad horním okrajem panelu]: Co se to u volezlýho Stokera...

panel 7 (PD):
Okraje tohoto panelu i panelu 9 jsou ohraničeny méně zřetelnou zvlněnou linkou.
Duholesk vizuálně v podobné pozici jako na panelu 6, jde však o záběr z větší dálky a hlavně z velkého nadhledu, nebo? zde leží na dně vykopaného hrobu - jsou vidět celé paže uvázané ke kůlům. Nad ním, v popředí, v pravé části panelu stojí postava ve fraku, jednou rukou drží kůl přiložený ostřím na Duholeskovu hruď, druhou má napřaženou nad hlavou a třímá v ní kladivo, jež přesahuje okraj panelu.

panel 8 (D):
Záběr na kůl v hrudi, v podstatě zvětšený výsek z panelu 6. Na horním kulatém konci kůlu čteme: Kolík a syn 1911.

CAP (4) [též nad okrajem panelu, tak aby věta i vizuálně navazovala – pouze s odmlkou danou vzdáleností panelů ]: ...děje!

panel 9 (D):
Okraj panelu zvlněný stejně jako u panelu 7. Záběr na kladivo dopadnuvší na kůl.Strana II.
panel 1 a 2 tvoří horní třetinu strany, panel 2 dvakrát širší než 1.

panel 1 (PC):
Sedící vágus opřený o zeď hřbitova

VÁGUS (1)[v myšlenkách]: Něco bych požil do žil.

panel 2 (C):
Záběr mírně z podhledu. Duholesk přeskakující zeď hřbitova, levou rukou opřen o její vršek. V těle má stále zanořený kůl, je nahý. Pravou částí panelu prolétá vosa - částečně mimo hranice panelu. Je to vlastně vosí kyborg, což zde předznamená vysoký lesk jejího kovového těla a chromová barva proužků místo černé.

CAP (2): Netušim, co tohle znamená. Dvakrát mrtvej, třikrát naživu – taková je bilance. Nevim, co je tohle místo zač, ale rozhodně mi tu jde sluneční světlo pozoruhodně k duhu.

CAP (3): Jedno vim jistě...

panel 3 (C):
Panel zasahuje do poloviny stránky je o něco nižší, než první dva. Vlevo je Duholesk po dopadu před zdí hřbitova. V poloze trochu připomínající sprintera ve startovním bloku – zabrán z pravého profilu, pravou ruku dlaní na zemi, pravé koleno silou dopadu zabořené v kovovém chodníku, levou ruku ve vzduchu. Vpravo sedí vágus, mírně za záhybem zvlněné zdi, čili je vidět z poloprofilu, hlavu však otáčí směrem k Duholeskovi.

CAP (4): ...něco bych požil z žil!

VÁGUS (5): A z který popelnice si vypad ty?

panel 4 (C):
Stejná velikost jako panel 3. Stejný plán. Vágus ve stejné pozici, Duholesk ve skoku k němu, je vidět, že vzdálenost mezi nimi rozhodně není v silách doskoku běžného člověka. Má otevřenou pusu, je vidět zuby, nejsou zatím vysunuty upíří tesáky.

panel 5 (D):
Panel má kruhový tvar, nachází se u pravého okraje strany, nesahá až ke spodnímu okraji strany, zabírá zhruba dvě třetiny zbylého prostoru výšky stránky. Záběr Duholeskova nosu a vyceněných zubů, tentokrát už včetně tesáků.

panel 6 (D):
Symetrický k předchozímu panelu, pouze v levém okraji strany. Kyborg-vosa v celé své kráse. Je v typickém útočném postoji, jakoby právě zabrzdila ve vzduchu a chystala se vrhnout dolů s vytaseným žihadlem á la kreslené grotesky. Avšak nemělo by to vyznívat obdobně groteskně, ale naopak strojově přesně. Místo klasického žihadla má injekční jehlu, na jejímž konci se leskne kapka. Na těle má nápis ArAr©.

panel 7 (PC):
Zaplňuje zbytek stránky, není však nijak ohraničen. V nadhledu z pravého poloprofilu zobrazený sedící vágus, levou paži má nataženou, dlaní vzhůru, hřbet ruky opřený o zem (pomyslnou zem, nebo? na celém panelu jsou vidět jen siluety postav na bílém pozadí). V ohbí paže má v žíle zabořenou vosu. Z levé strany má ke krku přisátého Duholeska. U vágusa jsou vidět pouze obrysy, v jakémsi pseudorentgenovém módu – bílé pozadí zaplňuje i vnitřek jeho těla, je vidět pouze srdce a ty cévy, které vedou k místu injekce a k místu vysátí tak, aby bylo naznačeno propojení všech zúčastněných skrze krevní řečiště.

CAP (6): Už je to dávno, co naposled...

CAP (7): Ale přesto... ta intenzita! Nevim, jestli jsem jen zapomněl, jak se mám cítit, co mám cítit...

CAP (8): Ale ne. Tohle je JINÉ. Něco takovýho jsem naposled cítil, když jsem umíral. Jako by se mi celý život přehnal před očima...

CAP (9): ...akorát, že teď to není můj život!

CAP (10): Tohle není krmení, to je spíš surfování na pokraji chaosu. A tak se zmateně vpíjím až do atomů a jejich jader a usrkávám elektrony nevědomí...

CAP (11): ...Airbrush v karmínové, puls v buňkách, hardcore v jádrech...


Strana III.
Celá stránka má kompozici tří panelů v řádku (přičemž prostřední je téměř dvakrát delší než krajní dva). Řádky budou čtyři. Krajní panely budou stylizovány do podoby TV obrazovky. Budou o něco menší než prostřední panel, protože veškerý text bude psán pod nimi.

panel 1 (PD):
Rámec panelu tvoří televize (vypadá minimalisticky, asi jako LCD monitor, vpravo dole je na rámu nápis Veleslizor). V horním rohu je logo stanice, které je však nezřetelné, je poznat pouze to, že je tvořené poměrně dlouhým nápisem. Panel zabírá čtvrtinu strany na výšku i šířku. Je na něm totéž, co na posledním panelu předchozí stránky – jen v „normálním“ módu (žádné siluety, „sousoší“ vyjeveno v celé své kráse), avšak více v detailu, je vidět hlava Duholeska zahryzlá do vágusova krku a z váguse je vidět akorát tolik, aby se do záběru vešla i kyborg-vosa.

panel 2 (C):
Téměř dvakrát delší než předchozí panel. Záběr z ultranadhledu, v podstatě je kamera kolmo k zemi. Je vidět půdorys podlouhlého pokoje, spartánsky zařízeného, je tu v podstatě pouze ona TV zapuštěná ve stěně vpravo a gauč naproti vlevo (díky drobnému efektu rybího oka je TV i stěny pokoje trochu vidět, ale ne natolik, aby šlo rozpoznat, co se v TV odehrává, je pouze vidět její záření). Na gauči sedí chlápek, z něhož je vidět víceméně jen svršek hlavy - s účesem vypelichané a polámané parodie na mangu a kruhovitou lysinou uprostřed –, ramena, paže a nohy. (něco mezi cool a vidláckym vzhledem). Jednu ruku má na opěrce gauče.

CAP (1): Tohle čekání...

CAP (2): ...jediný zavolání může otevřít cestu z tohohle plesnivýho údolí...

panel 3:
Stejná TV jako na panelu 1. Nápis na obrazovce: RE-KLAM

panel 4 (D):
Opět TV
Detail na upíří tesáky se špičkami od krve, která se též v kapičkách vznáší před ústy (aby to evokovalo zastavený okamžik)

TV CAP (3) [u TV panelů budou všechny texty až pod panely]: Tak to bysme měli!

panel 5 (C):
Vidíme na něm téměř totéž jako na panelu 2. Jeho okraje jsou zvlněné (jde o flashback) Na gauči však sedí onen chlápek se svou manželkou (v nějaké pololežící pozici, v objetí, které by mělo působit spíš rezignovaně, než kdovíjak něžně). Musí být zřetelně poznat, že žena je těhotná.

CHLÁPEK (4): Brzo bude líp. Až se to narodí, všechno bude jinak...

panel 6:
TV
Záběr na moře, z něhož vystupuje konzerva. Je jakoby vynášena jakousi chapadloidní vlnou. Zatímco na okrajích je moře temné, tak vlna je průzračná a navíc protkaná chapadýlky chaluh, která částečně obtáčejí i samu konzervu. Ale spíše ji vyzvedávají a podpírají spolu s vlnou než že by ji stahovaly zpět. Na obalu konzervy stojí: CHALUPÁŘSKÉ CHALUHY.

TV CAP (5): Jediné stoprocentně přírodní! Exkluzivní Chalupářské chaluhy na všechny neduhy!

panel 7 (PD):
TV
Duholesk od pasu nahoru stojící zády z poloprofilu, hledí doprava dozadu, je vidět špička kůlu trčící z jeho zad.

TV CAP (6): Teď bych se tu moh trochu porozhlídnout a zjistit, jak jdu já a ten kůl dohromady.

panel 8 (C):
Vizuálně stejný jako panel 2. Chlápek má akorát trochu jinou polohu těla (ruce v klíně, zatímco předtím byla jedna na opěrce gauče)

CAP (7): A zatim tady sedim vobklopenej akorát prázdnotou a tim debilem s kládou v těle. Kde tohle proboha vyhrabali? No asi někde dost hluboko...

panel 9:
TV
Uprostřed přístroj, na něm nápis Synt-Etička. Vzhledem připomíná mix videa a kuchyňského robota). Kolem něj se vznáší pár potravin (jablko, kuře a nějaký dortík) obklopené září či hvězdičkami (aby působily reklamově „fresh and shiny“)

TV CAP (8): Mňamka jako od mamičky od naší Synt-Etičky! I ten kdo jedl pravé maso, nepozná rozdíl!

panel 10 (D):
TV
Duholesk s vykuleným výrazem (je vidět pouze hlava z pravého profilu)

TV CAP (9): A co má u zlomenýho tesáku znamenat tohle ?!

panel 11 (C):
Stejný záběr jako na panelech 2 či 8. Na pravé straně u zářící obrazovky je sound-efect zvonícího telefonu.

CAP (10): Vysvobození...

CHLÁPEK (11): Zvednout!

panel 12 (PD):
TV
Obličej jeho manželky, záběr zepředu, vyčerpaný výraz, dlouhé vlasy, věk kolem 25 let. Na pozadí kachlíky. Jde o nemocniční pokoj.

TV CAP (12): Ahoj miláčku.


Strana IV.
První čtyři panely v rovině, zabírají na výšku asi čtvrtinu stránky. Panely 1 a 2 jsou stejně velké, panel 3 je užší asi o třetinu a panel 4 je jen tenký pruh.

panel 1 (D):
O něco detailnější záběr na manželčin obličej

MANŽELKA (1): Tak máme po starostech. Narodila se čtyřčata.

panel 2 (D):
Obličej manžílka, též z ánfasu. Je vidět, že je též dost mladý, něco přes třicet, i přes svuj divný plešatý účes. Září štěstím, až se mu pleška blyští a rozcuchaný manga účes jiskří.

CHLÁPEK (2): Ale to je báječný! To se můžem navždy odstěhovat z týhle díry, týhle čtvrti, tohohle města...

panel 3 (D):
O třetinu užší než předchozí panel. Záběr na levou část (čili z našeho pohledu na pravou) manželčina obličeje. Ještě ztrhanější výraz

MANŽELKA (3): Ano, to můžeme.

panel 4 (D):
Úzký panel. Detail na ženino oko a slzu v koutku.

panel 5 (C):
Vysoký panel až ke spodku stránky, na šířku zabírá asi třetinu strany. Zobrazuje futuristickou vilu, tvořenou ze země vyrůstajícím sloupem, na němž budou ve třech rovinách oválná podlaží. Záběr z mírného nadhledu. První a poslední podlaží budou pouze oválné horizontální plochy (dole bude jakási zahrada, nahoře bazén). Prostřední obytné patro bude ve tvaru jakéhosi vejce, jehož horizontální řez bude stejného tvaru a plochy jako ostatní dvě patra. Nosný sloup bude v některých úsecích průhledný, jinak bude z kovu stejně jako vše ostatní. V jedné z průhledných částí pod prostředním patrem bude vidět uvnitř sloupu výtah. Prostřední patro bude různě členité, s množstvím vystouplých rovných ploch a plošek. Zhruba uprostřed bude největší obdélníkovitá plocha nesoucí velké obdélníkovité okno (tak velké, že zevnitř představuje téměř celou jednu prosklenou stěnu u jedné z místností) se zaoblenými rohy. Ostatní menší okna budou spíše kulatá či oválná. Na spodním patře se zahradou je vidět několik stromů a keřů, jejichž koruny jsou však ve zlaté barvě a kmeny v měděné (nemá však jít o kov, což se těžko v této velikosti znázorňuje, ale rozhodně by se neměly kovově lesknout). Na horním patře bude vidět oválný bazén uprostřed plochy a kolem několik slunečníků a lehátek, zde je vše naopak vysoce lesklé, hladké, kovové (včetně slunečníků).
Centrální sloup pokračuje ještě kousek nad poslední patro - pouze vizuálně, je už užší, vychází z prostředku bazénu a na jeho vrcholu je neonový nápis: OSKAR PRACHÁČEK’S HOME SWEET HOME

panel 6 (C):
Podlouhlý panel, zabírá zbytek strany na délku, na výšku má třetinu předchozího panelu. Je vidět interiér slavnostní místnosti, které dominuje protáhlý stůl (z bílého kovu či plastu, ádný ubrus), na němž stojí slavnostní nádobí a příbory. Všemu dominuje podnos s kruhovým poklopem uprostřed (je opravdu velký, jeho reálná velikost je kolem metru v průměru). Za stolem je velké rovné okno zabírající většinu stěny (to, které je na předchozím panelu zvnějšku ukázáno jako největší), jinak je místnost v rozích zaoblená. Okno nyní slouží jako TV obrazovka. Interiér je ve stylu kosmických šedesátých let, čemuž napomáhá i oblost některých stěn vynucená vnějším tvarem budovy. V podobném stylu bude i to málo nábytku, co se uvnitř nachází (především stůl a židle; židle budou tvořit dva na vrcholu stojící trojúhelníky s oblými vrcholy, jejichž hořejší strany fungují jako opěrátka rukou. Sedací plocha plynule přechází v opěradlo, složené ze tří masivních, podlouhlých, lehce zprohýbaných a lehce se rozbíhajících částí, vycházejících ze sedací plochy.) Převažuje kov a plast. Ovšem doplňky (nádobí, lampy...) budou spíše někde mezi art deco a postmodernou. Čili podivné napětí umělé organičnosti a kosmické artificiálnosti (např. držadlo lustru povede šikmo z jedné z oblých šikmin stropu nad stůl a bude stylizované do podoby „NeoDeco“ hada obtočeného svým koncem kolem lustru). Za stolem stojí mladý manželský pár. Oskar Pracháček, mediální magnát se svou chotí Chalkozínou. Oskar je urostlý, spíš atletický než svalnatý třicátník. Jeho kůže v obličeji i jinde je žíhaná tenkými černými pruhy (připomínajícími tygří pokožku), i barva pleti je tónovaná do hnědočervena (ale ne tak intenzivně jako u tygra). Má velmi krátký, bíle obarvený sestřih, souměrné rysy a kulatý tvar hlavy. Na sobě má bílý oblek s decentním geometrickým vzorem (něco jako Mondrianovy čtvercovité abstrakce bez barev, provedené tenkou černou linkou). Jeho žena je velmi pohledná, má trochu alienské rysy, tak žádané u současných modelek. Její husté polodlouhé vlasy však mají zlatavou barvu ve stejném odstínu jako stromy na jejich zahradě. A ve stejné barvě je provedeno i líčení jejích očí, které bude neobvykle geometrického tvaru – od vnitřního koutku oka povede na každé straně rovná vertikální linka až nad obočí a tam kolmo na ni navazuje další rovná linie vedoucí nad obočím až k jeho konci, celá plocha mezi liniemi včetně horních víček bude v této barvě. Stejnou barvu má i rtěnka. Její ple? bude tónovaná lehce do zelena.

PRACHÁČEK (4): Tak, zlato, vše je nachystáno. Včetně pokrmu...

PRACHÁČEK (5): ...a že sem za něj tomu póvlu ale musel zaplatit balík.

PRACHÁČEK (6): Služky už sou pryč, pomalu můžeš jít pro juniora...

panel 7 (PC):
Pracháčkova hlava (ze zadního pravého poloprofilu) hledící na TV stěnu, na které je záběr na Duholeska (není nikterak specifikováno pozadí, je vidět pouze Duholesk od pasu nahoru včetně svého kůlu, v pozici, ze které jako by hleděl přímo na Pracháčka) Na tomto panelu už je zřetelně vidět i logo televize tvořené nápisem VAMPIREAL TV.

CAP (7): Co to sakra pustili?! Platim je snad za takovýhle experimenty?


panel 8 (PC):
Na šířku je poloviční velikosti než předchozí panel. Dveřmi nalevo přichází Chalkozína s juniorem (osmiletý prcek, v obličeji velmi podobný svému otci. Má krátký černý sestřih a oblek, jenž je negativem otcova. Je černý a vzor na něm je v bílé). V popředí (v pravém spodním rohu panelu) stojí Oskar čelem k nim a vítá je gestem pravé paže (je vidět zezadu, mírně z levého poloprofilu, zády je opřen o hranu stolu).

PRACHÁČEK (8): Tak tady je oslavenec. Posaď se a vstřebávej velikost tohoto dne.

panel 9 (PC):
Panely 9 a 10 budou vizuálně navazovat. Záběr je z mírného podhledu. Celý spodek panelu na šířku zabírá hrana stolu. Vzhledem k podhledu nebude většina nádobí vidět, až na poklop na podnosu uprostřed stolu. Za stolem stojí Pracháček z pravého poloprofilu, levou paži napřaženou směrem k TV stěně a luská prsty (sound-efect LUSK u ruky). Uprostřed TV stěny v pozadí (TV stěna ale pokračuje na dalším obrázku, není tu úplně celá, takže ten prostředek je více vpravo) je vidět čtyřcípá hvězdička znázorňující vypnutí obrazovky (sound-efect CLICK). Stěna už funguje jako okno, takže je modrá, s několika mráčky. Za stolem napravo od Pracháčka sedí jeho žena.

PRACHÁČEK (9): Dnes jsou tvé narozeniny. Ale hlavní dar tentokrát přesahuje mnohonásobně význam všech svátků, které jsi doposud prožil.

PRACHÁČEK (10): Tento dar představuje starý rodinný zvyk. Symbolizuje všechno to, čím jsme...

panel 10 (PC):
Opět mírný podhled. Navazuje na předchozí panel. Vlevo pokračuje stůl, který končí asi ve třetině panelu; o něco kratší je TV stěna nad ním. V čele stolu sedí junior, čili je vidět z levého profilu.

PRACHÁČEK (11): ...dneska okusíš, jak chutná moc i úspěch...

PRACHÁČEK (12): ...a co všechno si vyžadují.

PRACHÁČEK (13): Musím ještě zařídit jednu maličkost. Uvažuj o tom, než se vrátím.

Strana V.

panel 1 (PD):
Malý panel, který je vnořen do horního pravého rohu panelu 2. Duholeskova hlava ze zadního pravého poloprofilu hledící na obrazovku za výkladní skříní, z níž na něj hledí on sám.

DUHOLESK (1): U vysátejch kapilár...

panel 2 (C):
Panel přes celou šířku strany. Asi o polovinu vyšší než panel 1, který je v jeho rohu. Nadhled. Duholesk stojící před výkladní skříní plnou TV obrazovek. Úhel záběru je prakticky totožný s předchozím detailem (čili Duholesk napůl zády a v pravé horní části panelu je výkladní skříň obchodu s elektrospotřebiči, který stojí na rohu ulice)

DUHOLESK (2): ...já sem v televizi!

panel 3 (C):
Nízký panel přes celou šíři strany. Interiér televizního studia. Dlouhý stůl (či spíše pracvní panel) u zdi plné TV obrazovek. U něho sedí vedle sebe čtyři muži zády ke čtenáři. Všichni mají na uších sluchátka s mikrofony a na zádech nápisy ArAr©. Na svislých plochách pracovního pultu mezi muži jsou nápisy Artificial Artists© (jsou tedy celkem 3). Na pravém konci pultu vedle posledního muže je zvonící videofon.

MUŽ č.1 (3): Teda ta sledovanost nevypadá kdoví jak. No je fakt, že takhle sem si tu bombasticky nereálnou reality show taky nepředstavoval...

MUŽ č.2 (4): Zdá se, že naše KoVosička objevila talent, který nám přerůstá přes hlavu.

MUŽ č.3 (5): A máme tu drobný problém. Vypadá to, že nedobrovolný hlavní herec zjistil, čeho se účastní.

MUŽ č.4 (6): Myslim, že momentálně máme větší problém. Volá šéf...

panel 4 (C):
Zabírá zbytek strany. Pohled shora. Vidíme polovinu místnosti studia ArAr. Horní hrana panelu představuje jednu stěnu místnosti (jde o stěnu, která navazuje na tu z předchozího panelu, čili polovina stěny z minulého panelu je znázorněna podél levé hrany panelu). Stejně tak i svislé hrany, kde však je vidět jen půlka stěny, nebo? místnost pokračuje mimo hranice panelu. Po všech stranách (kromě spodní) jsou vidět souvislé pulty s různou technikou a na stěnách jsou TV obrazovky. Na obou bočních stranách sedí vždy dva muži na horní straně tři (nebo? v pravé části stěny jsou dveře, není tam tedy místo pro čtyři). V tomto panelu budou uprostřed vnořeny dva panely ve tvaru kosočtverce (stojící vedle sebe na špičce, vnitřní špičkou se dotýkají jeden druhého). [vzhledem k tomu, že v obou bude obličej telefonujícího Oskara Pracháčka z ánfasu, a ten povede dialog s jednotlivými techniky ze studia, popisuji vše v rámci jednoho panelu, aby bylo přehledné pořadí jednotlivých replik.]. V obou horních rozích panelu budou na pultech dva videofony. Z každého z nich půjde směrem ke kosočtverečným panelům proud malých kosočtverců (analogicky k tomu, když jdou malé bublinky k bublině, která znázorňuje myšlenku postavy). [pozn. Jednotliví pracovníci jsou číslováni pro potřeby dialogu zleva doprava. Jejich čísla se tedy neshodují s těmi z předchozího panelu. Vzhledem k tomu, že s Pracháčkem hovoří na přeskáčku, je třeba bubliny dovést do míst, kde budou ve správném pořadí.] Pracháčkův výraz bude na prvním panelu energický, na druhém už vysloveně napružený. Jeho první dvě repliky povedou z prvního kosočtverce, druhé dvě z toho druhého.

PRACHÁČEK (7): Kdo mi vysvětlí, co jste to spustili za ujetost?. Na tohle se mám dívat na vlastní stanici?! A dokonce na nově otevřeném kanále, he?!!

MUŽ č. 3 (8): No, je to vlastně taková inovace. Měla mít spoustu předností...

PRACHÁČEK (9): Měla??

MUŽ č. 1 (10): Ehm, jde totiž o absolutní reality show, protože její hlavní hrdina neví, že se něčeho obdobného účastní. Za pomocí kybernetického hmyzu je vybranému objektu injektována tekutina obsahující jednak lokalizátory, díky nimž se na něj zaměří všechny kamerové systémy v nejbližším okolí – soukromé, veřejné či speciálně naše...

PRACHÁČEK (11): To je teda trhák, to si ze mě děláte kozí prd mezi reklamama nebo co? Ty stáda tučnejch ksichtů nevěděj, na co čumět a najednou budou chtít vidět sebe, jak korzujou po ulicích?

MUŽ č. 5 (12): Právě proto jsme vymysleli takový zlepšovák. Díky té tekutině jsme získali též mentální mapu daného objektu. A můžeme tak vysílat i veškeré jeho vnitřní pochody, divák může vnímat nejen to, co si postava myslí, ale i co se jí zdá a...

PRACHÁČEK (13): A někdo z vás koumáků mi vysvětlí i to, jak jeliman probodlej klackem, co věčně nechápe, co se děje, anebo ho svíraj vnitřní monology jak vod mongoloidního bráchy Timothy Learyho, zapadá do tohohle konceptu...?

MUŽ č. 7 (14): A to je právě ten drobný zádrhel. Původně jsme měli vytypovaného bezdomovce a jeho statistiky vypadaly opravdu dobře: styk s gangy, atraktivní slang, spousta vizuálně zajímavých drogových úletů.

MUŽ č. 7 (15): Ale shodou nepředvídatelných náhod....


Strana VI.

panel 1 (PD):
Panel má na výšku čtvrtinu strany, na šířku dvě třetiny strany. Pracháčkův obličej z levého poloprofilu křičící do videofonu, který je před ním zabudovaný ve zdi (velikost asi 13‘)

PRACHÁČEK (1): Tak hele, drobní zádrhelové a nepředvídatelné náhody, máme dnes významnou rodinnou slavnost, takže to tu s váma nehodlám donekonečna rozmazávat, ale jestli se večer podivám na koláč a sledovanost nebude aspoň trojnásobná...

PRACHÁČEK (2): ...tak příští pořad už bude v tomhle studiu vytvářet tým olihní s geneticky upgradovanou inteligencí!

panel 2 (PC):
Je vyšší než předchozí panel, na šířku zabírá zbytek strany. Pracháček procházející dveřmi do slavnostní místnosti. Na tváři radostný slavnostní výraz. Jde zprava doleva – je však vidět z levého poloprofilu. Panel nemá ohraničení – a kromě dveří vzadu za Pracháčkem postrádá i jakékoli pozadí, dominuje mu postava na bílém pozadí.

PRACHÁČEK (3): Tak a můžeme se konečně pustit do večeře – protože právě ona je středobodem dnešního dne.

panel 3 (D):
Stejně velký jako panel 1. Pracháčkova ruka držící poklop podnosu; zatím je však položený na podnose. Musí být poznat jeho rozměry – dominuje celému panelu.

PRACHÁČEK (4): Dnes poprvé pozřeš pravé maso, Juniore. A že je to výsada nemnohých.

PRACHÁČEK (5): Potrava, která se účastní koloběhu žití.

panel 4 (D):
Vyplňuje malý prostor mezi panely 2 a 3. Detail Juniorových očí – směs očekávání a překvapení v jejich výrazu.

panel 5:
Panel přes celou šířku stránky. O něco vyšší než panely 1 a 3. Pohled ze shora na celý jídelní stůl, kterému dominuje večeře: čtyři propečená novorozeňata naaranžovaná do podoby kříže, hlavičkami k sobě. Drží se za ruce a každému z úst čouhají dvě spojené svíce. Všech osm svic hoří. Vzhledem k tomu, že Pracháček chce přírodní nesyntetickou večeři, žádná zeleninová obloha apod. se nekoná.

PRACHÁČEK (6): Koloběh žití, běh událostí. Vybírat jen to dobré – to byla vždy naše výsada.

panel 6 (PD):
Na výšku zabírá zbytek strany, na šířku téměř tři čtvrtiny. Část stolu s večeří a Pracháček v jedné ruce držící poklop a druhou zdvihající ze stolu porcovací nůž.

PRACHÁČEK (7): Je třeba oživit v sobě instinkt predátora, ucítit vůni masa. Poznat své nejvlastnější zbraně...

PRACHÁČEK (8): ...jimiž jsou dnes peníze.

panel 7 (D):
Úzký panel v rohu strany. Ruka třímající ve vzduchu nůž.

PRACHÁČEK (8): Peníze a zbraně, hochu...

PRACHÁČEK (9): ... jediné prostředky, jimiž se dorozumíš všude na světě.


Strana VII.

panel 1 (C):
Užší panel, na výšku asi do poloviny strany. Záběr trochu z nadhledu. Duholesk vycházející ze dveří obchodu s TV technikou, zabrán z pravého poloprofilu, v popředí panelu. Obchod je na rohu ulice, která se diagonálně táhne skrze celý panel. Architektura: sklo, ocel a plast, kosmické tvary – občas s trochou organického zdobení.

CAP (10): Tak Artificial Artists, studio Oskara Pracháčka...

panel 2 (C):
Na šířku zabírá zbytek strany, na výšku poloviční než předchozí. Obdobná ulice z „ánfasu“. Uprostřed obrázku jdoucí Duholesk z profilu (jde zleva doprava). Míjí budovu kina: průchod do pasáže, kde stojí fronta lidí, nahoře nad průchodem nápis Dnes: Vampire Strikes Back

CAP (11): ..no, proč chodit ke kováříčkovi, když můžu jít rovnou ke kováři.

panel 3 (PC):
První ze tří stejně velkých panelů, na výšku stejný jako předchozí, na šířku třetinový. Podhled. Duholesk hledící relativně zblízka na tyčící se sloup Pracháčkovy vily.

panel 4 (PC):
Duholesk šplhající po sloupu.

panel 5 (PC):
Drobný nadhled. Duholesk deroucí se přes převis prvního patra vily.

panel 6 (PD):
Menší panel, vnořený v pravém horním rohu následujícího panelu (který pak bude zabírat zbytek strany). Na šířku o něco delší než na výšku. Pracháček se ženou sedící kolem stolu, ona z ánfasu, hlavu i část trupu pootočenou za sebe, on naproti ní zády ke čtenáři, hledí směrem k oknu (je vidět jen jeho část), za nímž se krčí Duholesk, připravený proskočit dovnitř. Pracháček má překvapený výraz.

PRACHÁČEK (12): Co to sakra... TV mód jsem snad vypínal?!

CHALKOZÍNA (13): Ale on je vypnutý!

panel 7 (C):
Zabírá zbytek strany, jsou v něm kromě předchozího vnořeny ještě dva menší panely (panel 8 u pravé hrany zhruba uprostřed jeho výšky, panel 9 vlevo, o něco níže). Většině panelu dominuje Duholesk proskakující oknem a nevěřícně hledící dolů na stůl, kde je vidět částečně rozporcovaná večeře. Svíčky už jsou sfouknuté.

CAP (14): Jako bych definitivně vypadl ze světa...

CAP (15): ...už jen střepy v kůži pichlavě držej tohle mámení nad úrovní snu...

CAP (16): ...a to ještě stěží.panel 8 (D):
Podobné rozměry jako panel 6. Juniorova hlava a část ruky držící blízko úst drobnou dětskou, částečně ohlodanou ručku. Několik prstíků je obraných na kost a někde uprostřed je též pár vykouslin.

panel 9 (PD):
Má stejné rozměry jako panely 6 či 8, avšak otočený o 90 stupňů. Pracháček se s vyděšeným výrazem (hledí na Duholeska, by? skrze hranici dvou panelů – vzhledem k tomu je také mnohem menší než Duholesk na velkém panelu) natahuje po noži.


Strana VIII.

panel 1:
Tento panel nemá žádné hranice, jde o plochu zabírající na šířku celou stranu, na výšku asi třetinu. Na bílém pozadí je tu spoustu drobných, nepravidelně tvarovaných úlomků skla. Mezi úlomky jsou sem tam kapičky krve, spíše se vznášejí v nepravidelných skvrnkách než že by měly klasický kapkovitý tvar. I některé úlomky skla jsou částečně umazány od krve Tři z úlomků jsou výrazně větší – a uvnitř každého z těch tří je detailní záběr krku a zubů zahryzlých v něm (jeden krk je tygrovitě pruhovaný, druhý bledě zelený, třetí má normální barvu lidské kůže). Pozadí těchto tří úlomků-panelů je karmínově krvavé.

CAP (17): Neplánovaný masakr...

CAP (18): ...se jevil jako jediný únik před hrozícím šílenstvím.

CAP (19): Ovšem to, co následovalo, strčilo do kapsy nejhalucinatornější stavy, o jakejch se vám kdy zdálo...

panel 2 (D):
[Těsně nad panelem je caption: Druhého dne.]
Panel zabírá na výšku čtvrtinu strany, na šířku třetinu. Celý panel zaplňuje horní polovina přední strany novin. Panel nemá klasické ohraničení zvláštní linkou, jeho hranice se kryjí s ohraničením novin, je naznačena i jejich prostorovost (dole ohnuté, vpravo naznačena tlouš?ka několika listů na sobě). Logo novin 3-SUN TOMORROW a pod ním titulek hlavní zprávy: Nejkratší reality show lámala divácké rekordy

panel 3 (D):
Panel vypadá stejně jako předchozí, další noviny, jen logo a titulek zprávy se liší. Logo Pondělní Plesk! a titulek: Nejkratší, nejsledovanější: Smrt v přímém přenosu!

panel 4 (D):
Do třetice noviny. Logo KLIDOVÉ NOVINY a titulek: Pracháčkův stylový konec: zemřel za záchranu sledovanosti

panel 5 (C):
Zabírá zbytek stránky, jde o pět svislých panelů, které však vizuálně tvoří jediný obraz. Duholesk sedící v písku u moře. Zabrán z pravého zadního poloprofilu a z nadhledu, pravou nohu má pokrčenou, o koleno má opřenou ruku. Je umístěn na prvním a druhém panelu, hledí směrem do moře, které se rozprostírá na ostatních panelech. Místy jsou vidět shluky řas a chaluh.

CAP (20): Pokud existuje bod, ze kterýho lze pohnout zemí...

CAP (21): ...zdá se, že ho někdo našel.

CAP (22): Krev vždycky byla darem, esencí toho nejpodstatnějšího...

CAP (23): ...tady mi toho ale naděluje až příliš.

CAP (24): Nejsem žádnej bódhisattva, abych vysával zlo ze světa.

CAP (25): A tak tu sedim a občas vysrknu trochu mízy z chaluh...

CAP (26): ...a sem tam mě napadne, jestli nejsem o to větší hajzl, když kradu energii jedinym nevinnym bytostem, co tu zbyly.

Infomail

Chcete-li od nás dostávat informační newsletter, vyplňte zde svou mailovou adresu


Potvrzením (stiskem tlačítka OK) souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů dle nových podmínek GDPR platných od 25. 5. 2018.

Kompletní znění podmínek


Auditorium

Fimi [06:32 22.05. 2019]
Však po filmu Eternals bude vše jinak, budou vycházet nové řady a Crew třeba něco vydá...


Pavlovský [20:44 21.05. 2019]
Ricko: Čistě osobně mě tenhle komiks zase až tolik nebavil. A i si myslím, že Petr Parker, Doctor Strange, Fantastic Four a spol jsou známější a pro čtenáře zajímavější než tým Eternals.


Ricko [18:08 21.05. 2019]
Pardon mělo tam ještě být jestli myslíte ze by tenhle titul u mas mohl vyjít díky


Ricko [16:16 21.05. 2019]
Pavlovský: ještě bych se zeptal na jeden konkrétní titul a to je komiks Věční (Eternals) od Neila Gaimana s Johna Romiti JR.? Ve stejně kvalitě a s bonusy jako je tomu u 1602.


ňouma [12:38 20.05. 2019]
Fimi: Já myslel jenom filmy. A jenom ty s větším rozpočtem. Joker snad 50 milionů. To je asi tak půlka Shazama, ale mockrát víc než rozpočet toho hororu se Supermanem. Takže to beru jako film s větším rozpočtem. Ale jest....


Aktuality

Skalpy 10: Konec cesty

Darker [21:11 18.05. 2019]
Gmork: Black Magick mám přečtený první díl a Rucka se s tím popral stejně dobře jako s Gotham Centralem. Jen tam přidal čarodějnické prvky :)


Gmork [16:12 15.05. 2019]
Fimi: Já zatím jen přeložené komiksy z Polska, snad tam Harbinger nakladatelství KBOOM časem vydá. Do angliny se mi jít nechce. Z těch novinek se asi nejvíc těším na Prometheu a další Ex Machine, četl jsem od Vaughana sn....


Fimi [15:04 15.05. 2019]
K tomu Bloodshotovi doporučuji Harbinger a Harbinger wars...hodně se to s BS prolíná


Pérák se vrátil!

Petr Litoš [18:14 16.05. 2019]
Zerg: uvidíme ;-)


Připravujeme

Sunstone 2

MlaW [05:51 15.05. 2019]
Už se nemůžu dočkat. Jednička je skvělá!


Modrá CREW

xflori01 [23:24 14.03.2019]
Mně se Orbital líbil, takže bych další díl uvítal. Čekal jsem sice, že to bude akčnější, a ne tak komornější, ale jinak se mi to líbilo. A to, že Legion vyhrál, mě nepřekvapilo. Vypadá to fakt dobře. Jen by bylo škoda, kdyby Jednorožec vypadl, když jen o 1 blbý hlas skončil v prvním hlasování za Orbitalem - a moc nevěřím, že v dalším hlasování proti dvěma novým novinkám vyhraje :(


lamahe [23:19 13.03.2019]
Hmmm...tak ten Nárek zrejme vypadol :( Ľudia sa tu vyjadrujú ohľadom nepokračovania rozbehnutých sérií. Ja som naopak za - Ekho, Okko a hlavne Orbital za mňa rozhodne áno.


dominic.west [19:36 05.03.2019]
Výborne preč s Jednorožcom!!! :-) chceme novinky a nie pokračovania Okka či Orbitalu alebo Ekho... aj keď Ekho asi hej :-) a keď nie tak ho odhlasujeme a keď aj tak nie tak aj tak hej
klarasedlac [22:26 22.05. 2019]
Prorám Witchblade Kompendium 1 a 2.
klarasedlac@seznam.cz


klarasedlac [17:30 22.05. 2019]
Prodám Kolosální Conan 13 tis. Kč, předání v Praze nebo Hostivice a okolí
klarasedlac@seznam.cz


klarasedlac [17:21 22.05. 2019]
Prodám jednou čtený komiks Maska 1 + 2, cena za obě knížky 500 Kč (předání Praha, Hostivice a okolí nebo +poštovné)
klarasedlac@seznam.cz
Čarodějova nevěsta 7 (Fantasy-svet.sk)
Modrá CREW 11: Hrobař 1 a 2 (25fps.cz)
Krysí královny 2: Do dáli se vinoucí chapadla N´Rygothova (comix zone)Crwecon 2019
Crwecon speciál
Crwecon 2018
Crwecon 2017
Crwecon 2016
Crwecon 2015
Crwecon 2014
Crwecon 2013
Crwecon 2012
Crwecon 2011
Crwecon 2010
Crwecon 2009
Crwecon 2008
Crwecon 2007 Komiksové trailery
Comic-Con - reportáž

obrázek k novince - Gantz 23 Gantz 23

11.6.2019

obrázek k novince - Justina Justina

11.6.2019

obrázek k novince - Američtí bohové 2: Sám sebou Američtí bohové 2: Sám sebou

18.6.2019 (předpremiéra 15.6. na Crweconu 2019!)

obrázek k novince - Superman: Mír na Zemi Superman: Mír na Zemi

18.6.2019 (předpremiéra 15.6. na Crweconu 2019!)

obrázek k novince - Soudce Dredd 3 Soudce Dredd 3

18.6.2019 (předpremiéra 15.6. na Crweconu 2019!)

obrázek k novince - Žoldnéř 1: Kult svatého ohně Žoldnéř 1: Kult svatého ohně

18.6.2019 (předpremiéra 15.6. na Crweconu 2019!)

obrázek k novince - Indiánské léto/El Gaucho Indiánské léto/El Gaucho

18.6.2019 (předpremiéra 15.6. na Crweconu 2019!)

obrázek k novince - Rick a Morty 1 Rick a Morty 1

červen 2019

obrázek k novince - Mýty 15: Růženka Mýty 15: Růženka

červen 2019

obrázek k novince - Královská hra 1 Královská hra 1

červen 2019