crew.cz | galerie

Ring volný - scénář

Sycamore Trees


Sycamore Trees
Music: Angelo Badalamenti
Lyrics: David Lynch
Vocals: Jimmy Scott


I got idea man
I take you for a walk
Under the sycamore trees
The dark trees that blow baby
In the dark trees that blow

And I''''ll see you
And you''''ll see me
And I''''ll see you in the branches that blow
In the breeze,
I''''ll see you in the trees
I’ll see you in the trees
Under the sycamore treesScénář ke comicsu
Sycamore Trees

Ivo Skolek

Strana č.1
Obrázek č. 1

Černý panel.

Obrázek č. 2 – detail

Uprostřed černa rozsvícený modrý display mp3 přehrávače, na něm název skladby – „Sycamore trees“… celý komiks je bez nadpisu – toto je místo něj.

Obrázek č. 3 – polocelek

Záběr šikmo z boku na mladého muže, smutný zamyšlený výraz, sedí na jednosedadle v prazdném autobuse (to však z tohoto panelu není poznat), po směru jízdy, po pravé straně má okno (sedí u něj), jednu nohu opřenou o římsu na stěně pod oknem, loket opřený o předěl mezi oknem a stěnou, brada si podpírá rukou, dívá se z okna, pod nohama má na zemi černý batůžek s bílým nápisem se jménem značky DEathbaG (nemusí být celý vidět) . Muž se odráží v černém okně, v němž není krom odrazu nic jiného vidět. V uších má špuntová sluchátka.Obrázek č. 4 - celek

Záběr ze zadní části autobusu, je zcela prázdný – pouze vepředu (hned za prostředními dveřmi) sedí zády k nám zmíněný muž. Výrazná zužující se perspektiva (od zadu do předu).Strana č. 2Obrázek č. 5 – celek

Záběr vprostřed autobusu (na šířku), poměrně blízko k mužovi (na délku). Na dvojsedadle na levé straně sedí (objevila se) čelem k nám (proti směru jízdy) a blíže k mužovi krásná mladá dívka – má tmavě modré šaty asi po kolena, nesmí působit příliš vyzývavě – spíš čistá krása s nádechem tajemna, blond vlasy, sedí cudně – nohy u sebe, ruce v klínu, na prsteníčku levé ruky zlatý prsten (což teď ale není vidět) tajemně se usmívá, dívá se na muže, nemá na něj však natočenou hlavu. Z muže vidíme zezadu – hlavu a části přečuhující přes opěradlo, hlavu má stále mírně natočenou k oknu, dívky si ještě nevšiml. Uličkou mezi nimi jsou vidět dveře k řidičovi, vypadají zcela normálně, až na to, že sklo je zevnitř zakryto tmavě červenou látkou, takže tam není nic vidět. Od této chvíle již muž nemá sluchátka, není vidět ani kabel – jako by je nikdy neměl (nemusí být z toho pohledu zatím patrno).

CAP: I got idea manObrázek č. 6 – polodetail

Záběr zleva zepředu (v podstatě ze směru, ve kterém sedí dívka) na horní polovinu muže – hlavu má mírně natočenou směrem k dívce . Ve tváři výraz mírného překvapení (spíš příjemného, ale pořád zachovává onen zamyšlený výraz).

Obrázek č. 7 – polocelek

Záběr z levé strany autobusu, z místa od dveří k řidiči o něco málo vzdálenějšího než muž. Dívka stojí vedle něj, je trochu blíže dveřím řidiče, podává mu pravou ruku, jako by ho chtěla někam vzít (do řidičovy kabiny), usmívá se. Muž má její ruku ve své levé, dívá se na dívku, je k ní lehce nakloněn – chystá se zvednout, druhou ruku má na svém ba?ohu, který hodlá brát s sebou.

Obrázek č. 8 – celek

Dívka s mužem jdou ke dveřím řidiče, drží se za ruce, dívka jde první, muž má přes pravé rameno přehozen ba?oh. Je zřetelně vidět nápis DEathbaG.


CAP: You take me for a walk

Strana 3Obrázek č. 9 – detail

Záběr na levou ruku dívky jak mačká kliku ke dveřím řidiče, nesvírá ji, spíš mačká konečky prstů, na prsteníčku je vidět jednoduchý zlatý prsten, bez hran, vepředu vyryto na záda poležené písmeno B
Obrázek č. 10 – polocelek

Záběr zepředu, vstupují do prostoru za dveřmi, je zde tma, zemi pokrývá trávník, dívce, která je blíže k nám vlají ve vánku dlouhé vlasy, š?astný výraz. Muž vstupuje za ní, stále se drží za ruce, za nimi jsou vidět téměř zavřené dveře, z autobusu sem vniká světlo. Dveře stojí sami o sobě, jako by se otevřela tma – jsou úplně černé, nikde žádná stěna, těsně vedle nich (i za nimi) plynule pokračuje planina porostlá trávou.

Obrázek č. 11 – celek

Záběr zezadu na dívku s mužem, teď stojí již vedle sebe, drží se za ruce po dveřích ani památky (jakoby tam nikdy žádné nebyly). Jsou, poměrně malí - před nimi ohromné platany (pozn. zde není jisté jaké stromy Lynch pod slovem sycamore myslí – dle českého překladu monografie o Lynchovi se jedná o smokvoně, tedy fíkovníky… podle wikipedie se však může jednat o tři druhy stromů a v severní Americe označuje sycamore tree platan – ten mi také k náladě písně i comicsu vzhledově nejvíc sedí, proto přikládám na začátku scénáře fotografie platanů), jejichž větve a listy vlají ve větru stejně jako vlasy dívky. Obří platany stojí v jakoby ve velkém oblouku před dvojicí, což není moc patrné, jelikož poloměr je příliš velký – jeví se tedy spíš jako řada.CAP: Under the sycamore trees

Strana 4
Obrázek č. 14 – polodetail
Záběr na horní polovinu těla dívky zprava zepředu (je otočená čelem zhruba tím směrem, kde byly před tím dveře), v obličeji klidný š?astný výraz, za ní vlají větve a listy jednoho z platanů, v pravé ruce má pořád ruku muže (nemusí být vidět) – muž není vidět – stojí blíž k nám (dál od platanu).


CAP: The dark trees that blow

Obrázek č. 15 – polocelek
Záběr ze stejného úhlu z větší dálky, je vidět i muž, ve tváři překvapení, mírný nesouhlas, přes rameno stále ba?oh DEathbaG. Dívka jako by od něj chtěla odejít – ještě pořád se jejich ruce dotýkají, ale již jen konečky prstů. Dívka má hlavu nakloněnou směrem k platanům, na ně taky ukazuje druhou rukou. V tváři pořád š?astný výraz.

CAP: Baby

Obrázek č.16 – detail
Záběr na mužovu ruku, která je už prázdná, v pozadí temné vlající platany.

CAP: In the dark trees that blow

Obrázek č. 17 – polocelek
Muž stojí, nechápavě zírá, kam zmizla dívka, záběr ze stejného místa jako v obrázku 15.

CAP: And I’ll see you

Obrázek č. 18 – detail
Záběr na mužův obličej, výraz plný zoufalství beznaděje, dívá se směrem mírně nahoru na jeden platan.

CAP: And you’ll see me

Obrázek č. 19 – polocelek
Dívka visí oběšená ve větvích platanu, má zavřené oči, klidný výraz, vlají její vlasy, vlají větve.

CAP: And I’ll see you in the branches that blow.
Strana 5
Obrázek č. 20 – polocelek
Muž šplhá na jeden z obrovských platanů – je asi v jedné třetině výšky. Na zádech stále ba?oh značky DEathbaG.

CAP: In the breeze

Obrázek č. 21 – detail
Jednou rukou rozepíná zip, druhou již má ponořenou do ba?ohu.

Obrázek č. 22 – polodetail
Jednou rukou (tou co rozepínala zip) muž drží ba?oh, druhou vytahuje dlouhý provaz.

Obrázek č. 23 – polocelek
Pohled na vysoký platan, muž není vidět.

CAP: I’ll see you in the trees

Obrázek č. 24 – celek
Pohled na platan z větší dálky (je uprostřed oblouku platanů). Dívka ani muž nejsou vidět.

CAP: I’ll see you in the trees

Obrázek č. 25 - celek
Záběr ještě více z dálky na oblouk mohutných platanů.

CAP: Under the sycamore trees

Strana 6
Obrázek č. 26 – celek
Stejný záběr jako č. 25, jen na zemi (výrazněji blíž k nám než k oblouku platanů) se objevil kužel světla

Obrázek č. 27 – celek
Opět stejný záběr jak č. 25, v kuželu se objevuje zpěvák Little Jimmy Scott (viz obrázek na začátku scénáře) s mikrofonem, oblečený stejně jako ve 30tém dílu Twin Peaks. Na prsteníčku levé ruky má stejný prsten jako dívka. Neměl by však být příliš vidět (alespoň ne znak na prstenu).

Obrázky č. 28…
Zde nechávám volnost kreslíři – sled obrázků zachycující extatické vystoupení L.J. Scotta pod platany, typické pohyby a gesta je třeba nastudovat v již zmíněném 30té dílu Twin Peaks. Během tohoto vystoupení „odzpívá“ znovu refrén:

And I''''ll see you
And you''''ll see me
And I''''ll see you in the branches that blow
In the breeze,
I''''ll see you in the trees
I’ll see you in the trees
Under the sycamore trees

… text je rozložený mezi jednotlivé panely a měl by být udělán zvláštním fontem, hodícím se ke snové atmosféře téhle pasáže (bez bublin, pouze bílé nepravidelné písmo na tmavém pozadí noci a platanů). Prsten na levé ruce by stále neměl být příliš na očích – tzn. při detailních záběrech horní části těla by měl mikrofon držet druhou rukou. Poslední slova „Under the sycamore trees“ by měla být asi v třetím panelu od konce stránky – a scéna by se s koncem strany měla postupně zatmívat – na posledním panelu již J. Scott není vidět a platany se jeví jako odraz v temném okně.

Strana 7


Obrázek č. 29 – polodetail
Záběr na vrchní polovinu těla muže (toho, jenž se oběsil) v odrazu okna autobusu, v uších má opět sluchátka. Hlavu má mírně natočenou směrem k nám (tedy z okna ven). Sedí na stejném místě jako na začátku.

Obrázek č. 30 – detail
Pohled na černý MP3 přehrávač – muž ukazováčkem zhora mačká tlačítko pro vypnutí (asi v pozici spouště u fotoaparátu), na modrém displayi loučící hláška „Goodbye“.

Obrázek č. 31 – polocelek
Záběr z levé strany autobusu. O trochu dál od dveří řidiče než seděl muž. Muž vstává, jde uličkou směrem k dveřím prostřed autobusu (ne k těm u ridiče), bude vystupovat. Nemá u sebe svůj ba?oh značky DEathbaG. Sluchátka má ven z uší, visí mu kolem krku.

Obrázek č. 32 – polocelek
Záběr na záda muže, za ním otevřené dveře, za dveřmi noc, chystá se vystoupit. Bez ba?ohu.

Obrázek č. 33 – polocelek
Stejný záběr, muž vystoupil, dveře jsou zavřené (není za nimi vidět).

Obrázek č. 34 – detail
Celý černý obrázek.


Obrázek č. 35 – detail
Téměř černý obrázek, vedou přes něj bílé čáry (části bílého písmena D, které se celé nevešlo na obrázek). (… kamera se oddaluje).

Obrázek č. 36 – detail
Kamera se ještě více oddálila, je vidět že ona černota byl ba?oh značky DEathbaG, na něm položená levá snědá ruka Jimmyho Scotta se zlatým prstenem (stejným jako měla dívka) na prsteníčku. Je dobře vidět jak nápis DEathbaG, tak položené písmeno B na prstenu.


KONEC

Infomail

Chcete-li od nás dostávat informační newsletter, vyplňte zde svou mailovou adresu


Potvrzením (stiskem tlačítka OK) souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů dle nových podmínek GDPR platných od 25. 5. 2018.

Kompletní znění podmínek


Připravujeme

Alisik 3: Jaro

Pavlovský [22:37 19.03. 2019]
Fio: Mělo by... a už se finišuje redakce!


Flo [20:24 19.03. 2019]
Zdravim bude k dostaniu aj v klasickych predajniach martinius a spol? Kedy to vyzera ze bude?


Shazam: Monstrózní společenství zla

ňouma [21:36 19.03. 2019]
Mám radost že to vyjde tak brzo. To si koupím tohle a Superhrdinky na jeden nákup, když to vyjde jenom týden posobě.


Bojový anděl Alita 4: Dobytí Salemu

ňouma [16:59 19.03. 2019]
Pavlovský: Ale jenom většinou, ne? Komiksy docela zastarávají, ale na druhou stranu myslím ne tolik, aby byl 20 let starej komiks k nevydání. Alitu začali psát taky před třiceti lety. Za mě bych řek brát tak devadesátý ....


Pavlovský [22:30 18.03. 2019]
Lil: Máme to v hromadě věcí, o kterých se uvažuje. Ale ta hromada je fakt velká. A přednost mají přece jen většinou novější věci.


Vydali jsme

Lobo versus Maska a další řežba

ňouma [17:46 19.03. 2019]
lukáš: Je to né moc tlustá knížka s komiksy s Lobem. Tlustčí sešitek to je, ne jako ty omnibusy co vydával BBart s Maskou.


lukáš [17:00 19.03. 2019]
je to komiks nebo kniha


Auditorium

Fefty [11:54 18.03. 2019]
ad Sunstone - šestá kniha vychází v originálu pozítří, tedy více než dva roky po páté knize, má 200 stran a má to být první kniha nového story arcu, postavy se mi zdají na první pohled (podle obálky) minimálně některé st....


Fry [09:02 18.03. 2019]
Mi to píše teda tohle: This domain is either not hosted on our servers, or doesn't have set up web presentation yet...


Pavlovský [08:43 18.03. 2019]
Fry: To s tou záložkou "ediční plán" nechápu. Na té stránce na ní odklik je a funguje. V čem je problém?


Modrá CREW

xflori01 [23:24 14.03.2019]
Mně se Orbital líbil, takže bych další díl uvítal. Čekal jsem sice, že to bude akčnější, a ne tak komornější, ale jinak se mi to líbilo. A to, že Legion vyhrál, mě nepřekvapilo. Vypadá to fakt dobře. Jen by bylo škoda, kdyby Jednorožec vypadl, když jen o 1 blbý hlas skončil v prvním hlasování za Orbitalem - a moc nevěřím, že v dalším hlasování proti dvěma novým novinkám vyhraje :(


lamahe [23:19 13.03.2019]
Hmmm...tak ten Nárek zrejme vypadol :( Ľudia sa tu vyjadrujú ohľadom nepokračovania rozbehnutých sérií. Ja som naopak za - Ekho, Okko a hlavne Orbital za mňa rozhodne áno.


dominic.west [19:36 05.03.2019]
Výborne preč s Jednorožcom!!! :-) chceme novinky a nie pokračovania Okka či Orbitalu alebo Ekho... aj keď Ekho asi hej :-) a keď nie tak ho odhlasujeme a keď aj tak nie tak aj tak hej
Beng.D [07:57 17.03. 2019]
Prodám
Wonder Woman 1,2,3 (rebirth)
komplet za 400 kč.


ex.ray [22:40 16.03. 2019]
Prodám komiksy z UKK Marvel:
Wolverine - Zrození 800,-
1602 - 600,-
Klan M - 400,-
Občanská válka - 800,-
Deadpool - Válka Wadea Wilsona 800,-
Spider-man - Smrt Spider-mana - 200,-


TheAntichristSvp [22:10 16.03. 2019]
Prodám komiksový sešit Action Comics č. 1 ze speciálního předplatitelského vydání dc komiksového kompletu.
V případě zájmu mě kontaktujte na emailu: maty.hlavicka@seznam.cz
, nebo čísle: 778 041 015
Tokijský ghúl 13 (comics - blog)
Živí mrtví 28: Neodvratný osud (MDSComics)
Thanos 1: Thanos se vrací (Schefikův blog)Crwecon speciál
Crwecon 2018
Crwecon 2017
Crwecon 2016
Crwecon 2015
Crwecon 2014
Crwecon 2013
Crwecon 2012
Crwecon 2011
Crwecon 2010
Crwecon 2009
Crwecon 2008
Crwecon 2007 Komiksové trailery
Comic-Con - reportáž